הסכם עבודה לחסכון בחשמל מול ארגון ויצ”ו

בינואר 2015 נפגשו מהנהלת פאוורסינס מר אורן מורגן סמנכ”ל מכירות ישראל. ומנכ”ל אלקטריק-ליין מר נסים לוי .

עם מר דורון יחיאלי מנהל נכסים ובינוי של ויצו.

בישיבה הועלתה הצעה כי ההסכם אשר נחתם בין הצדדים יוסב לטובת אלקטריק-ליין קונטרול בע”מ , אשר תספק ותבצע את ההתקנות ובעצם תכנס לנעלי פאוורסינס בקיום ההסכם, זאת לאחר שיחולו מספר שינויים בהסכם.

שינויים אלה מדובר על תקופת ההתקשרות ושיטת חלוקת החיסכון.

(ראה נספח להסכם ).

מר דורון יחיאלי הביע נכונות לקבל את השינויים אישר אותם עקרונית והעביר להנהלת ויצו לאישור .

הנהלת ויצו אשרה את המתווה החדש והסבת ההסכם לאלקטריק-ליין וחתמה על הנספח.

 

לויצו עשרה צרכני חשמל גדולים אשר צרכו בשנת 2012 9,039,555 קוט”ש  5,254,255 ₪.

תשלומי החשמל של צרכנים אלה מהווים כ- 33% מהוצאות החשמל של כלל צרכני החשמל של ויצו .

התקנת הבקרים בעשרת הצרכנים הגדולים תתבצע בשלב הראשון ותמשך כחודשיים- שלושה.

עלות הבקרים וההתקנה כ- כ- 1,600,000 ₪ .

חיסכון שנתי של בקרים אלה יהיה כ- 530,000 ₪ לשנה  ROI – כ- שלוש שנים.

חלקה של אלקטריק ליין בחיסכון השנתי יהיה כ- 450,000 ₪ ROI ישתנה ל- 3.5 שנים.

לאחר 3.5 שנים של החזר ההשקעה תיוותר יתרת רווח בכל שנה עד השנה העשירית כולל סך של – 450,000 ₪ ובסה”כ כ- 2,925,000 ₪.

בשנים 11-15 ייתר בכל שנה ארווח של 424,000 ₪ ובסה”כ 2,120,000 ₪.

המעונות הכדאיים להתקנה בשלב השני יהיו כ- 115 מעונות אשר עלות הבקרים שלהם תהיה כ- 1,400,000 ₪ .

החיסכון השנתי במעונות יהיה כ- 270,000 ₪ לשנה .

חלקה של אלקטריק בחיסכון יהיה כ- 230,000 ש”ח לשנה ROI יהיה כ- 6 שנים .

בארבע השנים הנותרות של העשר הראשונות תיוותר יתרת רווח שלכ- 920,000 ₪.

בשנים 11-15 תיוותר יתרת רווח של 216,000 ₪ לשנה ובסה”כ- 1,080,000 ₪ .

מכאן אנו למדים כי העסקה תניב רווח גולמי לאחר החזר ההשקעה של כ-7,045,000 ₪ .

בהחזר ההשקעה ובתזרים המזומנים יש לקחת בחשבון כי ויצו תתחיל לשלם את חלקנו החל מהחודש הראשון בו יופעלו הבקרים.

0

You May Also Like